weather
Thời Tiết Vũng Tàu
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Long Hải

Xem Thêm Thông Tin Về Long Hải

Thị trấn Long Hải nằm ở phía nam huyện Long Điền, cách thành phố Bà Rịa khoảng 15 km về phía đông nam và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Đất Đỏ
  • Phía tây giáp xã Phước Hưng và biển Đông
  • Phía nam giáp biển Đông
  • Phía bắc giáp huyện Đất Đỏ và xã Phước Hưng.

Thị trấn có diện tích 10,52 km², dân số năm 2003 là 35.167 người[3], mật độ dân số đạt 3.344 người/km².

Nguồn:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Hải_(thị_trấn)