weather
Thời Tiết Vũng Tàu
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Phường Thắng Nhất

Xem Thêm Thông Tin Về Phường Thắng Nhất

Phường Thắng Nhất nằm ở phía bắc thành phố Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp phường Rạch Dừa và Phường 10
  • Phía tây giáp vịnh Gành Rái và phường Thắng Nhì
  • Phía nam giáp Phường 9 và phường Nguyễn An Ninh
  • Phía bắc giáp phường Rạch Dừa.

Phường có diện tích 4,40 km², dân số năm 2003 là 20.745 người, mật độ dân số đạt 4.714 người/km².

Lịch sử

Thắng Nhất xưa là “thuyền” đứng đầu của xứ Vũng Tàu, được hình thành từ đầu thế kỷ XIX, do ông đội Phạm Văn Dinh đứng đầu. Thuyền Thắng Nhất tức làng Thắng Nhất được mô tả trong nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn của Nguyễn Đình Đầu như sau: “Thắng Nhất thuyền ở xứ Rạch Dừa, Đông giáp Phước Tỉnh có động cát làm giới. Tây giáp sông lớn, giáp địa phận thuyền Thắng Nhì, có Giếng Me làm giới. Đất có gò đồi, trong đó mồ mả 1 khoảnh. Rừng hoang 1 khoảnh”.

Dưới thời Pháp thuộc, Thắng Nhất là một trong 7 xã thôn thuộc tổng Vũng Tàu, thị xã Cap Saint Jacques.

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa giải thể thị xã Vũng Tàu, chuyển thành quận Vũng Tàu thuộc tỉnh Phước Tuy mới thành lập. Ngày 30 tháng 1 năm 1957, Nghị định số 6-BNV/HC/NĐ của Bộ Nội vụ ấn định các đơn vị hành chánh tỉnh Phước Tuy. Theo đó, Thắng Nhất là một xã thuộc quận Vũng Tàu.

Ngày 30 tháng 3 năm 1965, Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 55/SL-NV chia địa phận thị xã Vũng Tàu thành nhiều khu phố. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1972, Tổng trưởng Nội vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại ban hành Nghị định số 553-BNV/HCĐP/NĐ, đổi các danh xưng “khu phố” của thị xã thành phường. Theo đó, khu phố Thắng Nhất trở thành phường Thắng Nhất.

Sau năm 1975, Vũng Tàu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày 30 tháng 5 năm 1979, đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo được thành lập, Thắng Nhất trở thành một phường thuộc đặc khu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 58-HĐBT. Theo đó:

  • Sáp nhập 33 tổ dân phố với 4.543 người của phường Thắng Nhất, 5 tổ dân phố với 1.432 người của phường Thắng Tam vào phường Thắng Nhì
  • Chia phường Thắng Nhì thành 4 phường lấy tên là Phường 5, Phường 6, Phường 7 và Phường 9
  • Đổi tên phần còn lại của phường Thắng Nhất thành Phường 10.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo giải thể, Phường 9 trực thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP. Theo đó, thành lập phường Thắng Nhất trên cơ sở 440,04 ha diện tích tự nhiên và 20.745 người của Phường 9.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thắng_Nhất