weather
Thời Tiết Vũng Tàu
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ
HOT NEWS !
banner agoda

Lịch nước rút để đi bộ ra Hòn Bà Vũng Tàu – 09/2023

Hòn Bà Vũng Tàu

Bài viết được cập nhật liên tục thông tin lịch rút nước để du khách và người dân địa phương có thể đi bộ ra hòn bà. Yêu Vũng Tàu hy vọng những thông tin này thực sự hữu ích với bạn.

Cập Nhật LỊCH NƯỚC RÚT HÒN BÀ mới nhất 09 | NĂM 2023

Ngày ra hòn bà 09/2023

– Thứ 6 1/09/2023: 18h-23h – không nên đi
– Thứ 7 ngày 2/09/2023: 19h00 – 0h – không nên đi
– Chủ Nhật ngày 3/09/2023: 20h00 – 0h – không nên đi
– Thứ 2 ngày 4/09/2023: 8h50 – 12h – ok
– Thứ 3 ngày 5/09/2023: 9h20 – 13h – ok
– Thứ 4 ngày 6/09/2023: 9h30 – 14h00
– Thứ 5 ngày 7/09/2023: 10h30 – 15h30
– Thứ 6 ngày 8/09/2023: 11h30 – 16h30
– Thứ 7 ngày 9/09/2023: 13h30 – 17h30
– Chủ Nhật ngày 10/09/2023: 14h30 – 19h
– Thứ 2 ngày 11/09/2023 15h30 – 20h
– Thứ 3 ngày 12/09/2023 16h30 – 21h00
– Thứ 4 ngày 13/09/2023 16h45 – 21h30
– Thứ 5 ngày 14/09/2023 17h30 – 22h
– Thứ 6 ngày 15/09/2023 18h – 22h30
– Thứ 7 ngày 16/09/2023 19h15 – 23h
– Chủ Nhật ngày 17/09/2023 20h00 – 23h30
– Thứ 2 ngày 18/09/2023 9h00 – 10h00
– Thứ 3 ngày 19/09/2023 8h30 – 11h00
– Thứ 4 ngày 20/09/2023 8h45 – 12h15
– Thứ 5 ngày 21/09/2023 9h00 – 13h30
– Thứ 6 ngày 22/09/2023 9h30 -14h30
– Thứ 7 ngày 23/09/2023 10h30 – 15h45
– Chủ Nhật ngày 24/09/2023 11h30 – 17h30
– Thứ 2 ngày 25/09/2023 12h45 – 18h30
– Thứ 3 ngày 26/09/2023 14h30 – 19h30
– Thứ 4 ngày 27/09/2023 15h30 – 20h20
– Thứ 5 ngày 28/09/2023 16h30 – 21h00
– Thứ 6 ngày 29/09/2023 17h35 – 21h30
– Thứ 7 ngày 30/09/2023 7h30 – 8h30

Ngày ra hòn bà 04/2023

– Thứ 7 ngày 01/04/2023: X
– Chủ Nhật ngày 02/04/2023: 04h30-06h30
– Thứ 2 ngày 03/04/2023: 04h45-07h45
– Thứ 3 ngày 04/04/2023: 05h30–08h00
– Thứ 4 ngày 05/04/2023: 06h30-08h30
– Thứ 5 ngày 06/04/2023: X
– Thứ 6 ngày 07/04/2023: 19h30-22h30
– Thứ 7 ngày 08/04/2023: 19h30–23h30
– Chủ Nhật ngày 9/04/2023: 19h30-00h00
– Thứ 2 ngày 10/04/2023: 20h00–00h00
– Thứ 3 ngày 11/04/2023 20h30-01h00
– Thứ 4 ngày 12/04/2023: 21h10–02h00
– Thứ 5 ngày 13/04/2023: 22h30-03h00
– Thứ 6 ngày 14/04/2023: 23h30–04h00
– Thứ 7 ngày 15/04/2023: 00h00-05h00
– Chủ Nhật ngày 16/04/2023: 0h30–06h30
– Thứ 2 ngày 17/04/2023: 03h15-07h15
– Thứ 3 ngày 18/04/2023: 04h30-07h50
– Thứ 4 ngày 19/04/2023: 05h30-08h15 và 18h30-20h50
– Thứ 5 ngày 20/04/2023: 05h30-08h15 và 18h00-22h00
– Thứ 6 ngày 21/04/2023: 18h30-23h00
– Thứ 7 ngày 22/04/2023: 18h30–00h00
– Chủ Nhật ngày 23/04/2023: 19h00-00h00
– Thứ 2 ngày 24/04/2023 19h30-00h30
– Thứ 3 ngày 25/04/2023 20h30-01h30
– Thứ 4 ngày 26/04/2023 21h00-02h00
– Thứ 5 – 6 – 7 – CN / 04/2023 X

Lịch Rút nước hòn bà tháng trước

Lịch Rút Nước Hòn Bà tháng 03/2023
Thứ 4 – 8/3 6h30 – 10h30
Thứ 5 – 9/3 7h15 – 10h30
Thứ 6 – 10/3 8h30 – 10h30
Thứ 6 – 10/3 8h30 – 10h30
Thứ 7 – 11/3 không đi được
Chủ Nhật – 12/3 21h50 – 23h50
Thứ 2 – 13/3 22h00 – 00h00
Thứ 3 – 14/3 22h30 – 01h00
Thứ 4 – 15/3 23h30 – 02h30
Thứ 5 – 16/3 00h00 – 04h00
Thứ 6 – 17/3 01h00 – 05h00
Thứ 7 – 18/3 01h30 – 07h00
Chủ Nhật – 19/3 03h00 – 08h30
Thứ 2 – 20/3 04h00 – 09h15
Thứ 3 – 21/3 05h30 – 09h45
Thứ 4 – 22/3 06h00 – 10h30
Thứ 5 – 23/3 07h15 – 10h30
Thứ 6 – 24/3 19h50 – 23h30
Thứ 7 – 25/3 20h30 – 00h30
Chủ Nhật – 26/3 20h45 – 00h30
Thứ 2 – 27/3 21h35 – 01h30
Thứ 3 – 28/3 22h30 – 02h00
Thứ 4 – 29/3 00h00 – 02h30
Thứ 5 – 30/3 x
Thứ 6 – 31/3 x
Ngày ra hòn bà 02/2023 Giờ Nước Rút
– Thứ 6 ngày 03/02/2023: 4h20-8h50
– Thứ 7 ngày 04/02/2023: 4h45-9h30
– CN ngày 05/02/2023: 5h200-10h20
– Thứ 2 ngày 06/02/2023: 6h00-10h45
– Thứ 3 ngày 07/02/2023: 6h30-11h15
– Thứ 4 ngày 08/02/2023: 7h15-11h30
– Thứ 5 ngày 09/02/2023: 7h55-11h45
– Thứ 6 ngày 10/02/2023: 9h30-11h30
– Thứ 7 ngày 11/02/2023: x
– CN ngày 12/02/2023 x
– Thứ 2 ngày 13/02/2023: x
– Thứ 3 ngày 14/02/2023: x
– Thứ 4 ngày 15/02/2023: x
– Thứ 5 ngày 16/02/2023: 2h00-5h00
– Thứ 6 ngày 17/02/2023: 2h30-7h15
– Thứ 7 ngày 18/02/2023: 3h15-8h45
– CN ngày 19/02/2023: 4h00-9h45
– Thứ 2 ngày 20/02/2023: 4h50-10h30
– Thứ 3 ngày 21/02/2023: 5h45-11h15
– Thứ 4 ngày 22/02/2023: 6h30-11h30
– Thứ 5 ngày 23/02/2023: 7h45-11h45
– Thứ 6 ngày 24/02/2023: 9h30-11h30
– Thứ 7 ngày 25/02 – T3 ngay 28/02: x

 

Xem thêm các quán ngon ở Vũng Tàu:

Lịch thủy triều rút Hòn Bà tháng 4/2022

Tháng 4 cũng thường là tháng cuối cùng trước khi kết thúc mùa khô – mùa du lịch Vũng Tàu đẹp nhất trong năm, quý hành khách có thể tham khảo Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 4/2022 để đi tham quan hòn đảo đặc biệt này nhé !

Thứ Năm ngày 01/4/2022: Nước rút từ 20:15 – 0:45 sáng hôm sau

Thứ Sáu ngày 02/4/2022: Nước rút từ 20:45 – 1:45 sáng hôm sau

Thứ Bảy ngày 03/4/2022: Nước rút từ 21:30 – 2:30 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 04/4/2022: Nước rút từ 22:45 – 4:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 05/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 06/4/2022: Nước rút từ 0:15 – 4:15

Thứ Tư ngày 07/4/2022: Nước rút từ 2:15 – 5:15

Thứ Năm ngày 08/4/2022: Nước rút từ 3:30 – 6:45

Thứ Sáu ngày 09/4/2022: Nước rút từ 4:45 – 7:45

Thứ Bảy ngày 10/4/2022: Nước rút từ 6:15 – 7:45

Chủ nhật ngày 11/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Hai ngày 12/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 13/4/2022: Nước rút từ 19:20 – 22:10

Thứ Tư ngày 14/4/2022: Nước rút từ 19:40 – 22:50

Thứ Năm ngày 15/4/2022: Nước rút từ 19:45 – 23:45

Thứ Sáu ngày 16/4/2022: Nước rút từ 20:45 – 23:45

Thứ Bảy ngày 17/4/2022: Nước rút từ 21:10 – 1:15 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 18/4/2022: Nước rút từ 21:20 – 1:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 19/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 20/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Tư ngày 21/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được (Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch)

Thứ Năm ngày 22/4/2022: Nước rút từ 1:45 – 4:15

Thứ Sáu ngày 23/4/2022: Nước rút từ 2:45 – 5:15

Thứ Bảy ngày 24/4/2022: Nước rút từ 3:15 – 5:10

Chủ Nhật ngày 25/4/2022: Nước rút từ 4:15 – 6:15

Thứ Hai ngày 26/4/2022: Nước rút từ 5:15 – 7:30

Thứ Ba ngày 27/4/2022: Nước rút từ 18:15 – 20:15

Thứ Tư ngày 28/4/2022: Nước rút từ 17:45 – 23:15

Thứ Năm ngày 29/4/2022: Nước rút từ 18:15 – 23:00

Thứ Sáu ngày 30/4/2022: Nước rút từ 18:30 – 0:00

Thứ Bảy ngày 1/5/2022: Nước rút từ 19:30 – 1:40 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 2/5/2022: Nước rút từ 20:00 – 3:00 sáng hôm sau

Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 3/2022

– T3 ngày 1/2/2022: từ 4h-9h30

– T4 ngày 2/3/2022: từ 5h-10h15

– T5 ngày 3/3/2022: từ 5h30-10h30

– T6 ngày 4/3/2022: từ 6h30-11h15

– T7 ngày 5/3/2022: từ 7h30-11h15

– CN ngày 6/3/2022: từ 9h30-10h30

– Từ 7-14/3/2022: x

– Từ 15-20/2/2022: đi được buổi sáng, ib Yêu Vũng Tàu

– Từ 21-24/3/2022: x

– Từ 25/3-2/4: đi được buổi sáng, up sau ạ.

CON ĐƯỜNG RẺ ĐÔI BIỂN, ĐỘC ĐÁO Ở VŨNG TÀU

Đó chính là con đường đến miếu Hòn Bà, không chỉ là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu với con đường “đi bộ ra đảo” mà còn là điểm đến hành hương quen thuộc của người dân và nhiều du khách thập phương ghé thăm Miếu Hòn Bà. Thế nhưng, không phải đi thời điểm nào bạn cũng được trải nghiệm cảm giác đi bộ ra đảo độc đáo này.

Vào những ngày nước dâng, du khách bắt buộc phải đi ghe, đi thuyền ra thăm miếu, nhưng thường vào hai ngày 14 và 15 âm lịch hàng tháng, thủy triều rút sâu vào buổi chiều, tầm 17h bờ biển như “tách lối” hiện lên một con đường đá gập ghềnh, cạn nước…bạn có thể dễ dàng đi bộ ra đảo, thăm miếu Hòn Bà.

Để đến miếu Hòn Bà có hai đường, chạy hết cung đường Bãi Sau hoặc nếu chạy từ Bãi Trước thì theo đường Hạ Long vòng quanh núi Nhỏ, qua Bãi Dứa đến mũi Nghinh Phong nhìn ra phía biển, bạn sẽ thấy một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa biển cả mênh mông, trên đó chính là miếu Hòn Bà.

Từ đây, bạn có thể gửi xe ở bãi Thùy Vân đi bộ xuống bãi tắm hướng về chân dốc Nghinh Phong và men theo lối đá để đến miếu Hòn Bà. Đặc biệt, vài ngày rằm hay mồng một, bà con thường ra đảo rất đông để thắp hương cầu may tại ngôi miếu nhỏ này.

đường ra hòn bà

Lịch sử về Miếu Hòn Bà Vũng Tàu

Tương truyền, năm 1781, một hương chức thôn hội làng Thắng Tam đã dựng nên miếu Bà trên Hòn Bà để thờ cúng bà Thủy Long thần nữ với mong muốn bà phù hộ cho những người làm nghề đánh cá trên biển.

Năm 1939 một sỹ quan người Pháp tên Archi-nard cho bắn bể miếu nhưng chỉ có một phát trúng vào góc miếu. Viên sĩ quan này đã bỏ mạng tại đây do một lần bất cẩn khi dùng súng. Vì vậy người Pháp đặt tên cho hòn đảo là Archi-nard, nhưng người dân Vũng Tàu vẫn quen gọi tên là miếu Hòn Bà.

Sau này một người ở Trà Vinh tên là Thanh Phong đến Vũng Tàu lập nghiệp đã đứng ra quyên góp tiền của để sửa chữa ngôi miếu vào năm 1971.

Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa miếu Hòn Bà mới có hình dạng như hiện nay với chiều cao nổi trên mặt đất là 4m; bên trong là điện thờ các vị thần linh; bên dưới có một tầng hầm dài 6m, rộng 3m. Đây từng là nơi hội họp bí mật của đồng bào chiến sĩ yêu nước thời kỳ kháng chiến.

Hiện nay, mọi hoạt động liên quan đến việc cúng tế tại miếu Hòn Bà đều do Ban quản lý di tích đình thần Thắng Tam điều hành. Vì vậy, miếu Bà thực chất là một thành phần gắn liền với đình thần Thắng Tam.

Mỗi năm miếu Hòn Bà tổ chức cúng 4 lễ, dựa theo con nước, gồm: tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 (âm lịch).

Riêng trong tháng Giêng – tháng hành hương lễ chùa đầu năm – người dân địa phương và du khách thập phương đến viếng miếu đông hơn hẳn.

Tổng hợp: Yêu Vũng Tàu

Xem thêm các bài viết về Vũng Tàu:

Hồ Đá Xanh Vũng Tàu

Đồi Cừu Suối Nghệ Vũng Tàu

Tượng Chúa Giang Tay – Vũng Tàu

Đóng QC