weather
Thời Tiết Vũng Tàu
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Phường Nguyễn An Ninh

Ăn Uống tại Phường Nguyễn An Ninh

Hotel tại Phường Nguyễn An Ninh

Xem Thêm Thông Tin Về Phường Nguyễn An Ninh

Phường Nguyễn An Ninh được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2004 trên cơ sở 411,13 ha diện tích tự nhiên và 8.217 người của Phường 8.

Phường Nguyễn An Ninh nằm ở phía đông thành phố Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Phường 10 và biển Đông
  • Phía tây giáp Phường 9
  • Phía nam giáp Phường 8 và biển Đông
  • Phía bắc giáp phường Thắng Nhất.

Phường có diện tích 4,11 km², dân số năm 2004 là 8.217 người, mật độ dân số đạt 1.999 người/km².

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_An_Ninh_(phường)